הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


ערב מונולוגים-דיאלוגים מתחברים למחזה. קטע מס. 3: מלכת יופי

כתבה: ניבי אוזן

ביימה: מיכל שמש

שחקנית: נורית סמיטשוילי

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 6