הצטרפו לאיגרת השבועית

תחום האירוע האמנותי הוא מקום פתוח לכל מה שהדמיון האנושי יכול להמציא. אם אכן כך הדבר, שחררו את התודעה ותתחילו לפנטז.


עשר צורות דיכוי

א. אלימוּת.

ב. בּערוּת.

ג. גזענות.

ד. דעה קדומה.

ה. תחרוּתיות.

ו. יצירת היררכיה.

ז. ענישה קבוּצתית.

ח. ביקורת שוֹללת.

ט. הפרדה.

י. הפחדה.

ביסודו של כל דיכוי -  פַּחַד

 

עשר צורות שחרור

א. לימוד סובלנות.        

ב. גישה חיובית לעצמי ולזולת.

ג. קבלת הזולת.

ד. שוויון הזדמנויות.

ה. גילוי הטוב שבאדם

ו. חקר המובן מאליו.

ז. חירות אישית חירות הזולת.

ח. כיבוד הזולת.

ט. אחווה.

י. שלום ואהבה.

ביסודו של כל שחרור -  אהבה

כל אחד - על פי יכולתו, לכל אחד - על פי צרכיו    (אמן)

 

בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז.

הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו.

הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור.

ההרים רקדו כאילים, גבעות כבני צאן.

מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור,

ההרים תרקדו כאילים, גבעות כבני צאן?

לאיגרת השבועית של 2013 . 3 . 21