הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


אלכסוני אור רוקדים בלב
ובתוכם היקום כולו רוקד
החום והקור הם אך רחש
ציפור ישן שר נאלם לנוכח
זה שלעולם קיים.

רק אור והרבה
(דנה בנטוב, משוררת, מנחת יוגה)

לאיגרת השבועית של 2011 . 12 . 29