הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


האיגרת השבועית

יום ה', 2010 . 8 . 26

 ההצגה הבאה:

"הדיבוק בחדר" - מוצ"ש, 04.09.2010, בשעה 20:30, בחדר

באיגרת זו:

•   שיטת אוריין - המעגל הפתוח: מולך
•   פרשת השבוע: 50. כי-תבוא: דברים כ"ו - כ"ט 8
•   נמר בוער: פרק שני: "המלחמה הרגה אותו"
•   צפירה יונתן: "המכבי בוא יבוא"
•   רינה בשן: נקטר
•   יונתן ברקאי: אופרטה
•   משה שפריר: בקשה
•   סמדר שרת: קרובה לעצמי
•   מיכל גיל: קח אותי
•   מולי ש' אנצל: אוקינוס של דמעות
•   קורסים, שיעורים, שירותים

"שקט מצלמים!", אמרה עוזרת הבמאי. דממה.

בעוד כחמש שניות יאמר הבמאי: "אקשן" והסוסים ישוחררו מן האורוות וירוצו במסלול שהותווה להם מראש אל קו הסיום ואז יאמר הבמאי "קאט".

 

חמש שניות של דממה שאין מודדים אותה בשעון. הן מרחב זמן מופשט שבו בא לידי ביטוי כוחה של התעשייה. ריכוז מוחלט או יחסי של התכוונות דתית לקראת הגשמת המשאלה הגדולה: להיות חלק מדבר שלם שהוא גדול יותר מסכום חלקיו.

 

אם המילה "תעשייה" מעלה בדמיונך את ההקשרים הבאים: פרסום, כסף, אהבת קהל, בידור – כי אז, יש להניח שאתה אדם צעיר שהתעשייה היא חלק מרכזי בתמונת עולמך. אם המילה "תעשייה" מעלה בדמיונך בתי חרושת, מכונות, פועלים – יש להניח שאתה אדם מבוגר שזוכר את הזמנים שבהם תעשייה הייתה מוֹלֶך אכזרי המשעבד את מעמד הפועלים.

 

עד שבאו האליטות לשכנע את מעמד הפועלים שהוא אכן מעמד בפני עצמו ועליו להיאבק על זכויותיו כגוף מאוחד, לא ידע הפועל שהוא עבד לאדוניו בעלי ההון.

היום הדברים שונים. התעשייה שואפת לכסות את מרחב התודעה של העובד ולהעלים ממנו את האפשרות שקיים עולם תודעתי מעבר לה, ואין אליטה שתבוא לומר לו זאת.

אבל קיים עולם מעבר לתעשיית הבידור. עולם בעל חוקיות משלו זו התרבות האלטרנטיבית וראוי שכל עובד בתעשייה יידע שהאלטרנטיבה קיימת.

(קטע זה אינו מופיע בספר "המעגל הפתוח")

קישור קבוע

"ושמחת בכל-הטוֹב אשר נתן-לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי וְהַגֵּר אשר בקרבך". 

 

מצוות השמחה חוזרת בהקשר דתי ובמקור מיוחסת השמחה ללימוד תורה. זהו עניין שבין אדם לבין עצמו ואלוהיו. מתוך כך נגזרת השמחה המחייבת אדם ביחסו לזולת. השמחה נתפסת כבעלת ערך חינוכי-ערכי, אבל אין היא דבר המובן מאליו. הדברים אמורים בהקשר החברתי, למשל, ביחס למעמד הבאת מעשרות וביכורים. מטבע הדברים העשיר מביא יותר והעני פחות והמפגש שבין עני לעשיר עלול להיות מתסכל לעני ומעורר קנאה. על כן מקפידים פרשנים להדגיש את ערך השמחה בכל מצב:

 

"בן זומא אומר איזהו חכם? הלמד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, איזהו גיבור? הכובש את יצרו, שנאמר טוב ארך אפים מגיבור, איזהו עשיר? השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, איזהו מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו" (ילקוט שמעוני שמואל א רמז צו).

 

שמחה מתקשרת, בין השאר, גם עם "הצלחה". עבור כל אדם הצלחה היא מקור לסיפוק עצמי, העלאת ערך העצמי, תחושת ממשות והגשמת יעוד, וכן הלאה. אולם הגדרתה הבסיסית של ה"הצלחה" היא זו שקובעת את קיומם של כל היוצא מכך. בעולם תעשייתי מנוכר וחומרני, לרוב נמדדת "הצלחה" במונחים של כסף ופרסום. אלו מדדים חיצוניים לאדם ולא מהותיים להגדרת עצמו כישות יוצרת אוטונומית. יתרה מכך, הגדרות תעשייתיות אלו מנכרות את האדם מעצמו ומיצירתו. למשל, הגדרה תעשייתית של הצלחה תלויה בכמות הממון והפרסום שהיצירה גורפת, בלי קשר לערכה הסגולי, העצמי, האמנותי, משום שתעשייה אינה בוחנת יצירה לעצמה אלא על בסיס מדדים חיצוניים של כסף ופרסום. היצירה יכולה להיות נפלאה מצד עצמה, אבל התעשייה אינה מבחינה בכך, היא מבחינה רק בפוטנציאל המכירה של היצירה. בסופו של דבר יוצרת התעשייה טיפוס אדם מנוכר לעצמו וליצירתו, תחרותי ומתוסכל, תלוי בגורמים חיצוניים המתישים את היצירתיות שבו, מותש מכוחו של קונפליקט שבין הצורך שלו ליצור את מה שבוער בעצמותיו ליצור, לבין דרישות השוק. באותם מקרים שבהם הקונפליקט מיושב לטובת התעשייה, על היוצר להכחיש חלקים באישיותו היוצרת לטובת צרכי השוק, וזהו מצב חולני במהותו.

 

מכאן ש"הצלחה" אישית מחייבת הגדרה אישית: "אני מוצלח כי אני מתמיד בעשיית הדבר הנותן ביטוי לאישיותי במלואה, בלי קשר לממון או לפרסום שהיצירה יכולה להביא לי או לא להביא לי", ומכאן: "איזו עשיר השמח בחלקו".

קישור קבוע
"אני רוצה לדעת איך הם משקרים בעניין המלחמה"

ב-1952 הלך נסים אלוני ללמוד היסטוריה כללית ותרבות צרפת באוניברסיטה העברית, וב-1953 הוא מגלה לקוראים שלו למה הלך ללמוד באוניברסיטה, בסיפור השנים הטובות. נמרוד ברקאי, נכה מלחמת העצמאות, מעוות פנים ונשען על מקל, הוא גיבור הסיפור.

 

המספר פוגש אותו בתיאטרון אחרי שנים רבות. הם למדו יחד בבית ספר עממי ובתיכון. נמרוד היה נער חצוף, עליז, שובב, מצליח בכל תחום, מקסים נערות, ראשון להתגייס ל"הגנה", מושא קנאת הנערים. אחרי שנפצע הולך נמרוד ללמוד באוניברסיטה כי "אני רוצה לדעת איך הם משקרים בעניין המלחמה... אני רוצה לגלות לעצמי ולאחרים את האמת על המלחמות". נמרוד מזמין את ידידו מימי בית הספר לבקר אצלו.

 

כשמגיעה שעת היציאה לביקור מתאבן האורח הצפוי ומתקשה לצאת מהבית. המספר מבועת, כאילו נדבק בנכות של נמרוד, חרד מהעולם שמחוץ למרחב הבית המוגן, מהמלחמה הנצחית המתחוללת שם: "בחוץ הורגים, בחוץ שודדים, בחוץ לוטשים עיניים, בחוץ משחיזים סכינים, בחוץ משקרים. אין אלוהים להושיע. אין אלוהים". הסיפור שהתחיל בתיאורו של פגוע הקרב נמרוד, שנפגע בגופו ובנפשו, מפנה את מבטו אל המספר, שלא ידע שגם הוא פגוע קרב. הוא חשב שיצא שלם מהמלחמה ומגלה שהוא פגום.

(המשך יבוא)

קישור קבוע
צפירה יונתן: "המכבי בוא יבוא"

שנת 1951, יובל עשרים וחמש שנים לקיבוץ שריד והתכונה מעל ומעבר. תכונה אמרתי, מילה קטנה מדי עבור ההתרגשות, ההתלבטות, של כולם ואולי רק לעושים במלאכה, משמע אמני הקיבוץ. אבל לא רק על פיהם יקום דבר, יש  להגיע להסכמה קולקטיבית וזה אומר תהליך בדרך כלל מייגע, אבל הפעם משמח, כי בחג מדובר.

 

החג יוחג בהצגה רבתי והיא לפי ספרו של האוורד פאסט 'אחי גיבורי התהילה'. וייזכרו לטוב מרדכי אמיתי שהסב את הספר למחזה ואחיו דן שפיאר את המחזה בתפאורה ביד כישרונו המבורך והמנצחת בשרביטה, הבמאית שולמית בת דורי מיתה. הייתי אחת מהשחקניות שלה. אורי גבעון חיבר את המוזיקה לשיריו של נתן יונתן.

 

הרעיון של מיתה יוצא לדרך, דרך ארוכה ונפתלת ובהחלט יוצאת דופן לכל מי שהורגל לצפות במחזות באולם. מיתה פרשה את כפיה על כל המדרון המזרחי, מתלולית הלולים עד למבואות הרפת. בנוסף לתחושת עצמת וגודלו של השטח, העצימה גם את האנסמבל, מקטן עד גדול, יהיו שחקני המחזה ועם מיתה לא מדיינים.

 

נושא המחזה, חנוכה, מכבים, רומאים וכל הקשור במאבק, ודמות מוזרה מהלכת כרוח רפאים ובפיה מנטרה קבועה:"המכבי בוא יבוא", והיא יחידה באמונתה מול כולם, דמות פרי דמיונה של מיתה, שבחרה בי להיות אותה נביאה. בריצתה המטורפת על טרשי הבמה החשופה, יחפה ופרועת שיער לא ידעה מיתה איזו מתנת פיצוי העניקה לי, פיצוי על תאוות המשחק שלי שלא התממשה בלכתי לקיבוץ. לא הבנתי אז ואיני מבינה גם היום מה הביא אותה ליצור את אותה דמות הזויה וכואבת.

 

ראוי שאסיים באותה חוויה  של 'היחד', של עשייה  מרצון, סימן מאותם ימים, על עשרים וחמש שנים של שותפות, לא בדיבורים של סרק, אלא בקתרזיס ייחודי במחזה, ולו יהיה תוכנו מה שיהיה. שוו לנגד עיניכם את כל אנשי הקיבוץ, מקטן עד גדול, בתהלוכת הסיום, בבחינת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אכן היה אז שילוב של היחיד והרבים שבפעם זו, חברו כמזכרת.

 

(15.8.2010 צפירה יונתן)

קישור קבוע

הֶעֱמַדְתִּי אֶת בַּקְבּוּקֵי הַנֶּקְטָר

שֶׁל אֲהוּבִי בַּתָּא הַצַּר בַּמְּקָרֵר שֶׁקִּבַּלְתִּי מֵאִמִּי.

בְּחֶרְדַּת קֹדֶשׁ.

בְּחֶרְדַּת חִלּוּל הַקֹּדֶשׁ.

 

בְּמַּצָּב טוֹב הַמְקָרֵר.

בְּמַּצָּב טוֹב גַּם מְכוֹנַת הַכְּבִיסָה.

הִיא לְֹא מְכַבֶּסֶת לִי.

 

הִנַּחְתִּי מַדַּף זְכוּכִית – הִתְנַפֵּץ!

"תָּמִיד אָמַרְתִּי שְׁתֵּי יָדַיִם שְׂמָאלִיּוּת -

צְוַאי לִינְקע הענְט!"

 

בְּדִי עָמַל מָצָאתִי מָקוֹם לַבַּקְבּוּקִים.

לְחִילולִים וּלְהִילוּלִים רֵיקִים שָׁמוּר אֶצְלִי מָקוֹם בַּמְּקָרֵר.

 

מַכְשִׁירֵי הַחַשְׁמַל מִתְנַהֲגִים יָפֶה:

נְקִיִּים, שְׁמּוּרִים וְאֶפְשָׁר לְדַבֵּר אִתָּם.

לֹא נִרְאֶה שֶׁהֵם כּוֹעֲסִים עַל הַחִלּוּל,

מִלְּבַד הַמְכוֹנָה שֶׁעוֹמֶדֶת בְּמִּרְדָה,

וְזוֹ רַק שְׁאֵלָה שֶׁל זְמַן

לְכָאן אוֹ לְכָאן.

 

(רינה בשן)

קישור קבוע

בתוך הצריף האפלולי

ניתן לראות את הקהל-

קציני אס.אס,

שרידי אדם אחרי קונטרול

ממלאים את החלל.

התזמורת מנגנת

בלי פרטיטורה ובלי קול

פרימדונה מהוללת

עיניים כבויות שתולות בה

טלאי צהוב על החזה

היא כוכבת הערב הזה.

היא ממלמלת מילים

בשפה שנכחדה

ואז פושטת את בגדיה

גוויה נאה מוצגת לעין כל

והקצינים מתחרמנים

וזועקים: Ja wohl! Ja wohl!

 

ברבור מפרפר במי אגם-

אמבטיית מות שהוכנה

לשורה ארוכה של ברבורונים

כל אחד תלוי על וו

ללא תנועה ללא חיים.

 

יש להרוג את המפיק!

את הבמאי יש לתלות!

ואת הכוכבת שהכזיבה

ישר לתוך הלהבות!

קישור קבוע
משה שפריר: בקשה

 חֶמְדָּתִי הָאוֹהֶבֶת –

אָנָא, עֲשִׂי לִי כָּל דָּבָר אַחֵר

- אַךְ אַל תְּאַחֲרִי לָרַכֶּבֶת!

רַק אֶתְמוֹל אַתְּ אָמַרְתְּ שֶׁאֲנִי לָךְ חָסֵר

וְעַכְשָׁו אַתְּ לוֹקָה בְּעַצֶּבֶת.

 

חֶמְדָּתִי הָאוֹהֶבֶת –

אֲחַכֶּה לָךְ תָּמִיד בְּתַחֲנַת-הָרַכֶּבֶת

כִּי הִבְטַחְתְּ לְחַדֵּשׁ אֶת יָמֵינוּ כְּקֶדֶם:

אַתְּ תָּבִיאִי אוֹתִי אֶל יַרְכְּתֵי גַּן הָעֵדֶן     

- אֶל בֵּינוֹת כָּרֵי דֶּשֶׁא, פַּלְגֵי מַיִם,

שָׁם כָּל פְּרִי הוּא טָעִים מִן הַיַּיִן,

שָׁם שְׁנֵינוּ נִטְעַם גַּם מִפְּרִי עֵץ-חַיָּיִךְ.

--------------------------------------------------------

(משה שפריר, משורר, מורה, עיתונאי)

קישור קבוע

 

קרובה לעצמי

מדויקת

מלכת הים

לא פוערת פה

נשארת שלמה

הרווח שביני לבין עצמי

מלא וגדוש

אני דקירות

בתוך הלב שלך.

קישור קבוע

 

קח  אותי  בין  המרחבים

כשרוח  קיץ  בעיניי

פקוחות  לרווחה

להבל  נשימתך

לא  עוד אסתתר

בפינה  חשוכה

מוכנה  לאור  השמש

ידך  מעבירה את  האור

בשערי

את  האבן  השחורה

נשליך  יחדיו

הרחק,  הרחק

אצבעותיי בפיך

לחלום  נמשך  לעד

קישור קבוע

כְּשֶׁנִּשְׁאָבִים לְתוֹךְ הָעֶצֶב וְהַכְּאֵב

אֵין לְזֶה סוֹף

כְּמוֹ אוֹקְיָנוֹס שֶׁל דְּמָעוֹת

 

כְּשֶׁאֲנִי נִזְכָּר בְּאַבָּא

אֲנִי מִתְגַּעְגֵּעַ

וְלוֹחֵץ אוֹקְיָנוֹס שֶׁל דְּמָעוֹת

לְקַרְקָעִית הַבֶּטֶן

--------------------- -----
(העברה: אורה אנצ'ל נחמה)

קישור קבוע
קורסים, שיעורים, שירותים

שלי גורל: הדרכה לזמרים וזמרות יוצרים

נקודת המפגש בין שחקנית לזמרת, יוצרת את הפרפורמרית. איך להפוך ממבצע לפרפורמר.

פענוח שירים ואופן הגשה מתוך עולם הדימויים הייחודי של היוצר.

חיבור לרגש, לרגע ולעוצמות האישיות בשיטת "שיטת אוריין – המעגל הפתוח.

בניית רפרטואר דמויות להגשת שירים.

מגנוט הזדמנויות למימוש, גיבוש פרסונה וחזון יצירתי לקראת יציאה לעולם.

הכנה מנטאלית להקלטות והופעות, הדרכה וליווי.

כלים להנהגת הרכבים למעוף יצירתי ממוקד.

במפגשים אישיים. למפגש היכרות: 0545-362020. goralsh@gmail.com  

-------------- -------------- --------------

קורס וידאואקט

נפתחת ההרשמה לקורס וידיאואקט המחזור החמישי

יוצרים הרוצים ללמוד עשיית סרטים עלילתיים או דוקומנטריים, ליצור סרטים במסגרת קבוצתית, להתפתח כיוצרים באמצעות הוידיאו, מוזמנים לקבוע פגישת היכרות ויעוץ חינם.

עריכת וידאו על תוכנת עריכה מקצועית. צילום וידאו ותאורה. כתיבת פרויקט דוקומנטרי, הכנת ראיון דוקומנטרי. פיתוח שפה קולנועית. (עבודה עם סטוריבורד, כלים לכתיבת תסריט).

הקלטת קול. כתיבת ובימוי ראיונות דוקומנטריים. הנחיית שחקנים.

בימוי דוקומנטרי ועלילתי עם דגש על גישה אישית וחברתית בתהליך היצירה ועל פיתוח גישה עצמאית בעשיית וידאו. באווירה יצירתית, עניינית ותומכת.

נגישות לציוד טכני וליווי אישי לפרויקטים.

36 פגישות שבועיות אוקטובר / יוני במרכז תל אביב

דמי השתתפות: 400 ש"ח לחודש.

לפניות/פרטים נוספים: guydvd@gmail.com  , 0544949831

אתר: http://www.wix.com/guydvd/guydvd

-------------- -------------- --------------

מאייה אלרון: שעורי פרפורמנס לזמרים, שחקנים ונגנים

שיעורים פרטיים לשיפור ההופעה והביצוע על במה, בהקלטות וצילומים, באודישנים ובחזרות.
ללמוד להשתמש ביכולות שלך ובכל מה שיש לך, ולא לתת לדברים אחרים להפריע לך לתת את ההופעה הכי טובה שלך. ליוצרים מקצועיים ולמי שרוצים להיות מקצועיים.
מאייה אלרון - בוגרת קורס השחקנים והמנחים, שחקנית ומנהלת מוזיקלית בתיאטרון החדר
מוזיקאית-פרפורמרית וזמרת-כותבת, בוגרת ביה"ס רימון ומדריכה מוסמכת בשיטת גרינברג, טל': 052-3519536,  
mayaelron@gmail.com

-------------- -------------- --------------

שרון שלומי: קבוצת מחול מסוג אחר לנשים

שרון שלומי, יוצרת האנסמבל "קוקייה", מורה לתיאטרון-מחול אוריינטאלי - מחול מסוג אחר, פותחת קבוצה חדשה: לכל אחת יש הריקוד שלה, ריקוד הנובע מתוך מודעות לגוף וחיבור לביטוי ולרגש. בשילוב למידת טכניקת המחול האוריינטאלי וההבעה התיאטרלית.

הקבוצה עובדת בסטודיו "מוסך הגוף", רחוב פרנצויז 12 (סלמה פינת קיבוץ גלויות), יפו. עלות השתתפות בקבוצה - 200 ש"ח לחודש. מספר מקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה: 0545-335135 , sharonlola@gmail.com

בברכה, שרון

-------------- -------------- --------------

עינבל מרום - תיאטרון מודע פותח סדנת "קול ביטוי"

בהנחיית עינבל מרום

(שחקנית ראשית במחזה דם מאת ובבימויו של אמיר אוריין, מ-1999 ועד היום).

"קול ביטוי" סדנה להגדרה עצמית, ביטוי אישי ופיתוח מיומנויות משחק. מה בסדנא:

שיטת המעגל הפתוח, תרגילי תיאטרון מודע, פסיכודרמה. 20 מפגשים, 5 חודשים. קבוצה אינטימית. פגישת הכרות חווייתית ללא תשלום. פרטים בטלפון: 052-606-4756,

-------------- -------------- --------------

אילן רוב - טיפול אישי וקבוצתי

אילן רוב, עובד סוציאלי קליני ומנחה קבוצות מוסמך, עוסק בטיפול אישי וקבוצתי.

טיפול אישי: סיוע בהתמודדות עם דיכאון, חרדה, משברים. העצמה בתחומי תעסוקה, זוגיות, משפחה. טיפול בהומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרס. טיפול קבוצתי: קבוצות להתפתחות אישית וליחסים בין אישיים. ליצירת קשר: 054-4906279. Ilan.rov@gmail.com 

-------------- -------------- --------------

סדנת כתיבה בהנחיית אסנת ראם

שחקנית יוצרת ומשוררת

פרסמה ב"הליקון", "קשת החדשה", "כרמל", "שבו", ועוד. מהזוכים בתחרות "שירה על הדרך" 2008. מפגשים אחד לאחד – עבודת סדנה להסרת מחסומי יצירה ולגירויים לכתיבה (רצף מילולי, זיכרון, חלום, דמיון מודרך, ועוד), עריכה קריאטיבית. טל': 0523-230588, alma3@netvision.net.il

-------------- -------------- --------------

רן בן עזרא - שירותי כתיבה ועריכת תוכן

כתיבת טקסטים, שכתוב, עריכה והגהה, גם לתוכן ספרותי ולתיאטרון. הנחה תינתן למכותבי האיגרת. לפרטים ויצירת קשר: רן - 052-5284234. info@run-content.com
www.run-content.com

-------------- -------------- --------------

רני אמיר: אקשן תרפיה

המטופל הוא סיפור המחזה. מיטת הטיפולים היא הבמה.

האינטואיציה משכתבת את ספר הבימוי ורגע טיפולי אחד מוביל לבא אחריו.

הטיפול מתבסס על הקשבה. התחושות שעולות בי מתוך ההקשבה

מנחות את הפעולות, המשלבות מגע, לחיצות, תדרי קול והילינג על ומעל.

הטיפול מתאים למגוון רחב מאד של צרכים: מבעיות רפואיות ועד צורך בשקט ואיזון

משך הטיפול בין ארבעים וחמש דקות לשעה והוא מתקיים בבית המטופל.

לאנשי החדר הטיפול הוא במחיר של 150 ₪ בלבד

מעט על עצמי:

רני אמיר, הילינג, נשימה מעגלית, טרייגר, רפלקסולוגיה ועוד.

לשעבר מנהל מכבי טבעי ברעננה. היום איש החדר.

אשמח לענות על שאלות ולתת פרטים נוספים: 050-8801163 .

-------------- -------------- --------------

שרית פוקס - אימון אישי

צמיחה אישית אחרי משבר: אובדן, פרידה, פיטורין, וכן התמודדות עם חולה במשפחה או הורה מזדקן ואף חסימה יצירתית (היתקעות בזמן תהליך יצירה).

שיטת אימון רב ממדי, אוניברסיטת ת"א, החוג לעבודה סוציאלית,מגמת פסיכותראפיה 

טל: 052-341-133  מייל:  saritfx@netvision.net.il

פגישת הכרות ללא תשלום לשם בדיקת התאמה לשיטת טיפול אימוני מאסכולת אוניברסיטת תל אביב

-------------- -------------- --------------

ליאת דיין - אמנות קבלת החלטות

ללמוד לקבל החלטות זוהי אמנות.

אם אתם נמצאים בצומת דרכים בעבודה, במערכות היחסים, ביחס לסביבת מגורים  או אם אתם מתלבטים ומרגישים תקועים ביחס לפרויקט אישי יצירתי שאתם מפתחים: אם אינכם בטוחים אילו סצנות צריכות להיכנס למחזה, האם נכונה הנחיית הבימוי החדשה שנתתם, מהי הדמות שאתם עובדים עליה ואיך נכון יהיה להציגה, כיצד לעבוד עם שחקן מסוים או איך צריכה להסתיים הסצנה החדשה שכתבתם, באמת שאין צורך לשבור את הראש.  

התקשרו אליי ובאמצעות טכניקת השאלה לחשיבה יצירתית ושיטות נפלאות נוספות, תוכלו לקבל בהירות חדשה ואת הצעד הבא מונח לפניכם בפשטות.

ליאת, 052-5201718 havara@gmail.com   

(מספר פגישות מומלצות: פגישה אחת עד שלוש פגישות).

*הנחה מיוחדת לחברי תיאטרון החדר.

קישור קבוע

אמיר אוריין - תיאטרון החדר

רחוב הירקון 29, תל אביב 6801138
טל: 03-5171818.  פקס: 03-5160706. 
דוא"ל: info@roomtheater.co.il