הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


התשוקה שלי היא:

ביטוי מדויק למדיי של אישיותי

סם החיים שלי

מספקת חומרי דלק לכתיבת שיריי

מפתיעה לפעמים את נושאי תשוקתי

אולי שקופה מדיי

מתקשה להפעיל את מנגנוני הצנזורה

חצופה

מסעירה

מביאה לפעמים להתפרצות דמעות אושר

זקוקה למיתון

זקוקה לחיסון

שומרת על נעוריי

היא כרטיס הביקור שלי

מדהימה את הקהל

מבוזבזת, וחבל

סובלת מניצול יתר

אך היא החשובה, ראויה לכתר

אינה מוותרת

פעם חושקת בך, ופעם באחרת

היא האיפור

מביאה את הרטט ואת השחרור

התשוקה שלי ראויה לפרסום

היא המלכה, בלעדיה אין כלום

התשוקה בועטת, התשוקה צובטת

התשוקה כרוכה בביטוי אמנותי

התשוקה היא התוכן

התשוקה היא הכלי

התשוקה מסעירה

התשוקה מרטיטה

אחשוק, ותמיד, בכל אלילה.

 

(עריכה: יקיר בן משה)

לאיגרת השבועית של 2011 . 7 . 14