הצטרפו לאיגרת השבועית

תחום האירוע האמנותי הוא מקום פתוח לכל מה שהדמיון האנושי יכול להמציא. אם אכן כך הדבר, שחררו את התודעה ותתחילו לפנטז.


המנחה האישי הוא השם שניתן לצד אחד באישיותו של היוצר, שיכול להיות שותף בדיאלוג פנימי:

"אני שואל את עצמי מה עלי לעשות ומשיב לעצמי."

"שאלתי את אבא / אימא / הפסיכולוג / הרב / החבר / החברה, וקבלתי תשובה".

"בקשתי עצת האל / האם הקדושה / האב הקדוש / התבונה העליונה, וקבלתי תשובה".

אלו הן אפשרויות של דיאלוג בין השואל לבין המשיב, שהוא המנחה האישי.

דיאלוג כזה יכול ליצור הארה פנימית, שהיא חווית ידע מורכבת, וכוללת את כל מרכיבי החוויה האישית, או חלק מהם. הארה פנימית יוצרת תובנה טובה לאותו פרק זמן. חייו של אדם רצופים הארות פנימיות גדולות וקטנות. הגדולות עשויות לחולל מהפכים מכריעים בחייו וביצירתו. הקטנות עשויות לחולל שינויים מוגדרים במקום ובפרק זמן נתון של רגע, שעה, יום או מספר ימים. עוצמת ההארה, תלויה במשמעות הניתנת לה על ידי התודעה... (עמוד 168).

לאיגרת השבועית של 2010 . 9 . 2