הצטרפו לאיגרת השבועית

מתן הביטוי לרגשות שלנו באמצעות היצירה, היא הדרך אל המצב הטבעי הנשאף של האדם, שהוא השמחה והאושר.


מבלי להזכיר את השואה

מבלי להזעיק שמים וארץ

מבלי לנפנף עם ששת המיליונים

מבלי לטלטל את העולם ששתק

מבלי להתעסק במנגנוני ההכחשה

מבלי ליבב

מבלי לשאול איפה היה אלוהים

אני נושא את הצלב

ובי הוטבעה החותמת

שהייתי שם

וננעלתי.

לאיגרת השבועית של 2011 . 2 . 24