הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


מבלי להזכיר את השואה

מבלי להזעיק שמים וארץ

מבלי לנפנף עם ששת המיליונים

מבלי לטלטל את העולם ששתק

מבלי להתעסק במנגנוני ההכחשה

מבלי ליבב

מבלי לשאול איפה היה אלוהים

אני נושא את הצלב

ובי הוטבעה החותמת

שהייתי שם

וננעלתי.

לאיגרת השבועית של 2011 . 2 . 24