הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


סונדריאו, איטליה.

(העברה: חיה נורבר)

לאיגרת השבועית של 2011 . 2 . 10