הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


והרוח תנקה

את רוע הגזירה

תאסוף את

בהמות המשא

היא לא תוותר

לרצועות השעבוד

הרי יודעים אתם...

עצב וכאב בלשד

עצמותיי

אף שעוצם אני עיניי

רואה אני

את דם המעונים

זורם...

כן, היא תצרח על אי הצדק

זו הרוח

אותה הכרנו בעבר,

איך הרשינו לעצמנו

בגן השעשועים, להתפנק

במחשבת שקר

שרוח זו תישאר

ויגדל גופי, וייחר אפי

והריר דבק בפי

ואף שריריי

- ניסו לגלות ידע -

והפכה סתומה היא התבונה,

(אוי... מה קשה היא התובנה)

בהשילי את המוצץ

מצאתי לנכון להסתגר

בתוך מלונת כלבים

התלויים הפוך

שנביחתם

עצורה היא

אל מול תנועת הרוח

האם כך נוצר שינוי

או שמא

מתקיימת לה

בנוחות

התקיעוּת.

לאיגרת השבועית של 2010 . 12 . 23