הצטרפו לאיגרת השבועית

מתן הביטוי לרגשות שלנו באמצעות היצירה, היא הדרך אל המצב הטבעי הנשאף של האדם, שהוא השמחה והאושר.


אתה אומר שאתה יהודי טוב כי אתה מתאמץ לקיים את המצוות. אני מאמין לך. האם אתה גם אדם הגון, בגלל שאתה מקיים מצוות? פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ז"ל אמר שקיום המצוות מסייע לו להיות אדם הגון.

האם כל מי שמקיים מצוות הוא אדם הגון? שהרי אם המצוות אכן עושות אדם להגון כי אז כל המקיימים מצוות לדתותיהם המרובות, היו הגונים ולא כך היא. קיום מצוות לא יעיד עליך שאתה אדם הגון. הגינותך תעיד. כי המצוות - מצוות והאדם - אדם.

שאל מעתה: מה לקיום מצוות ולהיותו של האדם - הגון? על כך כבר אמר ישעיהו הנביא בפרק הראשון בספרו, בפסוק יא: "למה לי רוב זבחיכם?" ליבוביץ' ז"ל עשה בחירה. הוא בחר לקיים מצוות והוא בחר להיות אדם הגון.

על כן בערב יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, כשאתה צם ומתפלל ומבקש רחמים מהקב"ה, הזכר לעצמך שהוא משגיח על מעשיך הטובים יותר ממה שהוא משגיח על הצום והתפילה.

שנה טובה וגמר חתימה טובה!

באהבה,

אמיר אוריין

לאיגרת השבועית של 2017 . 9 . 28