הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


לחיות ככה? כתיבה: גיא דוידי. משחק: אביגיל לזר, לי-ים תירוש.לאיגרת השבועית של 2017 . 2 . 23