הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


- האם יש חופש ביטוי בישראל?

- כן, כמובן! אתה יכול לדבר אל הקיר כמה שאתה רוצה ועל מה שאתה רוצה. אתה אפילו יכול לדבר לא רק אל הקיר, אלא גם אל האוויר הפתוח. אתה יכול לצאת אל האחו ולדבר אל העצים והאבנים והשיחים והעשבים ואל עוף השמיים, כמובן, כל עוד עוף השמיים לא נושא את הקול, ואתה יכול ללכת ברחוב ולדבר בטלפון הסלולרי שלך בקולי קולות.

 

- אז על מה הם מתאוננים היוצרים?
- לא צריך להגזים. לא כולם מתאוננים. רק מיעוט שבמיעוט.


- אז אפשר לסכם שיש חופש ביטוי בישראל?
- כמובן שיש! כמובן! כל עוד ההמונים אינם יודעים מי אתה ומה אתה והם אינם שומעים אותך והם אינם רואים אותך וגם אם הם שומעים אותך וגם אם הם רואים אותך, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה! כמובן, כל עוד לאף אחד לא ממש אכפת מה שאתה אומר.


(אמיר אוריין)

לאיגרת השבועית של 2016 . 12 . 22