הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


תיקון לשון, כיצד?

לשון מתסכלת היא דיבור בעל אופי של תחרות, דחיה ותוקפנות ואחרים...

תיקון לשון הוא מה שראוי לומר כדי לסייע בריפוי עצמי ובריפוי החברה...

מה ראוי לעשות? למעט בשלילה. להרבות בחיוב. לדייק בכוונה...

 

- "תרשה לי לתקן אותך!"

- "אתה חושב שאני מקולקל וצריך לתקן אותי? אז תודה לך על המשוב המחכים. מאוחר יותר אתקשר לרופא המשפחה שלי שיישלח אותי לבדיקות. בינתיים תרשה לי לכעוס עליך בשקט!"

האמירה הזאת בענייני תיקון היא שגרתית מדי בשיח המקומי ולרוב אין שמים לבנו לכך שיש בה התנשאות והיא עלולה להשפיל, לתסכל, להכעיס – במודע או שלא במודע.

מה אפשר לומר כדי לא לגרום סבל לזולת? פשוט, לומר את דעתך בלי הקדמות מיותרות והכרזות מעצבנות על תיקונים, ובזהירות.

לאיגרת השבועית של 2016 . 6 . 9