הצטרפו לאיגרת השבועית

מתן הביטוי לרגשות שלנו באמצעות היצירה, היא הדרך אל המצב הטבעי הנשאף של האדם, שהוא השמחה והאושר.


תיקון לשון - כיצד?

לשון מתסכלת היא דיבור בעל אופי של תחרות, דחיה ותוקפנות...

תיקון לשון הוא מה שראוי לומר כדי לסייע בריפוי עצמי ובריפוי החברה...

מה ראוי לעשות? למעט בשלילה. להרבות בחיוב. לדייק בכוונה...

 

"תשמע! מה שאני רוצה שתעשה עכשיו זה..."

"תראה!", "תשמע!", אלו מילים המגלמות בתוכן ציווי: "ראה!... "שמע!"...

אף אחד לא אוהב שאומרים לו מה לעשות או שמצווים עליו לעשות דבר ולא משנה לו באילו מילים משתמש המצווה. מילות ציווי יוצרות אצל הזולת התנגדות פנימית ספונטאנית ותסכול. במקרים רבים אנשים מתגברים על ההתנגדות לציווי אבל התגברות זו דורשת מהם השקעת אנרגיה או במילים אחרות: בזבוז אנרגיה. אפשר להוריד את רמת ההתנגדות להנחיות, על ידי שימוש במילים נוחות יותר. על כן רצוי להימנע מהאמירה "אני רוצה..." ולהעדיף: "המשימה שלנו היא...". או "כאן יש לעשות ככה וככה...".

בתחום אמנויות הבמה ישנה דרך לגיטימית ומצוינת לעקיפת "אני רוצה..." והיא בהפרדה הלגיטימית בין הדמות שמשחקים אותה לבין היוצר המשחק אותה. למשל, לא רצוי שבמאי יאמר לשחקן: "בקטע הבא אתה עושה ככה וככה...", אלא יאמר לשחקן: "בקטע הבא הדמות עושה ככה וככה...".

לאיגרת השבועית של 2016 . 3 . 24