הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


לשון מתסכלת היא דיבור בעל אופי של תחרות, דחיה ותוקפנות. זוהי תופעה אופיינית לתרבות הנמצאת במצב של מבוכה וחרדה. תיקון לשון הוא מה שראוי לומר בחברה הנמצאת במצוקה, כדי לסייע בריפוי עצמי ובריפויה של החברה. יש להניח שאם נתקן תבניות לשון, נסייע בריפוי אישי וחברתי. מה ראוי לעשות? למעט בשלילה. להרבות בחיוב. לדייק בכוונה. מדי פעם יובאו כאן בקצרה תבניות לשון מתסכלות וחלופותיהן המתקנות.

 

"נכון" היא מילת הסכמה מקובלת.

- "תיאטרון החדר הוא מקום מעניין".

- "נכון!"

לכאורה, התגובה לגיטימית, אבל אם נקשיב לרגע לתוכן התגובה, נוכל לשמוע בה גם שמץ של מתן ציון לזולת במובן של: "אמרת תשובה נכונה!", או "תגובתך נכונה!" וכבר נרמזת כאן רעותה השלילית: "לא נכון!". איש אינו אוהב שנותנים לו ציונים ואפילו אם הציון הוא טוב, עצם מתן הציון עלול לעור חשש של התנשאות על פני מקבל הציון. מתן ציון יוצר היררכיה בין נותן הציון למקבל.

מעניין להיווכח שצליל המילה "נכון" הוא רך, במיוחד אם הוגים כף חלקה ולא מחוספסת, ואילו הצליל של "כן" דווקא קשה. אבל מהותה של המילה "נכון" היא קשה ואילו "כן" היא רכה ומקבלת. על כן, אפשר לומר: "כן". 

יש בזה מידה ראויה של ענווה.

לאיגרת השבועית של 2016 . 2 . 25