הצטרפו לאיגרת השבועית

החוויה אינה על הבמה או על האקרן. היא בתודעתו של הצופה. תפקיד היוצר הוא ליצור קשר עם תודעתו של כל צופה. לקשר הזה אנו קוראים אהבה.


נועה מנדלסון סטבינסקי כתבה את המונולוג הזה במהלך לימודיה בקבוצת המשחק של תאטרון החדר והיא גם מגישה אותו.לאיגרת השבועית של 2015 . 12 . 3