הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


הפיליפינית עשתה את שלה. הפיליפינית יכולה ללכת

רוז פוסטאנס (הארץ)


לאיגרת השבועית של 2015 . 6 . 4