הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


נא לעבור לדף אודישנים דרושים

לאיגרת השבועית של 2015 . 4 . 30