הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


 

חברים אחים מועדים לששון.

שורו הביטו וראו מה גדול היום הזה.

אינני יודעת אם אתם קולטים תופסים באיזה זמן בלתי רגיל היסטורי, באיזו נקודה בזמן ברצף אנחנו נמצאים. איך אנחנו מתעלים שוב ושוב על עצמינו. אנחנו שוברים שיאים. אף פעם לא היינו במקום הזה. עוד מאמץ קטן ואנחנו שוברים את השיא ואנחנו בפסגה. אנחנו אולי לא מרגישים את זה עכשיו אבל ההיסטוריה תירשום הפנקס פתוח והיד...

כל כך מרגש כל כך שהלב מחסיר פעימה. אנחנו כאן. מעולם לא היינו כל כך כאן כמו אנחנו כבר מעבר beyond והלב מתרחב מגאווה ואושר.

 

אין מילים לשמחתי ומזלי יש לי המוסיקה שתמיד עזרה לי. הצילה אותי ברגעים הקשים ומה מתאים יותר משיר אינטרנציונסוציאליסטי לבטא את הגאווה והאושר שבהווה הזה עכשיו ואת השאיפה לעוד עוד עוד העצמה של מי שאנחנו ריבונו של עוילם.

 

הימח שמם ידעו טוב טוב לעבוד עם מוסיקה  ובתור אקספרטית בתחום ממש התלבטתי במה לבחור ולבסוף הצלחתי כי אפשר לעשות  כאן ערב שלם מוסיקלי מהחומרים שלהם ואין לזה סוף אז דויטשלנד תתעוררי זה השיר. כמה השראה כמה השראה ריבון העולמים.

(שרה) דויטשלנד ארווחה אאוס אינה בזה טראום - דויטשלנד התעוררי מחלום רעגיב פרמדן יודן אין דיינה רייך נישט ראום - אל תתני ליהודים ולזרים מקום ברייך שלך. ויר וולן קמפפן פיר זיין אאופארשטיין - אנחנו רוצים לנצח למען תקומתך. ארישס בלוט זול ניכט אונטרגהן - שדם ארי לא יימחה לא יעלם. נו אנחנו יכולים עוד ללמוד מהם איך לעשות מוסיקה. את זה עוד לא למדנו.

ובברכת ציון וירושלים...

 

(סמדר יערון – יוצרת רב תחומית, מונולוג מבוסס על דמותה של זלמה ב"האנתולוגיה" של המרכז לתאטרון עכו)

לאיגרת השבועית של 2015 . 4 . 16