הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש משהו קסום. זה נובע מהסובלנות, הקבלה, האיכפתיות" (אבי גיבסון בר-אל, במאי ושחקן, מנהל אמנותי של תיאטרון הסמטה, בוגר תיאטרון החדר)


 

לאחרונה התרבו אלו המבטיחים לתועים בדרך, לנבוכים וסובלים - גאולה גמורה, מוחלטת ומושלמת, עושר ועושר לנצח נצחים וכיוצא באלו הבטחות לכאורה רוחניות וגם טורחים להדגיש בחומרה שהבטחות אלו שרירות וקיימות ואכן השְׁלמוּת היא בהישג היד - בתנאי שהסובל יעשה בדיוק את מה שאומרים לי לעשות. מי שתופס עצמו נואש עשוי להפיק תועלת מהבטחות אלו ולי אין אליו אף טענה, כי גם אשליה זמנית היא תשובה לנזקק וכל רגע הוא נצח כשסובלים ואז גם גאולה גמורה, ככל שתהיה אשליה, היא הכרח לא יגונה. אבל לרוב יש לחשוש ולחשוד בהבטחות לגאולה שלמה.

 

הסיבה האחת היא שרק אלוהים מושלם וגם עליו אין אנו יודעים דבר ועל כן אנו ממציאים ישועות ונחמות ואלו עשויות להתגשם בסבירות כלשהי ובתודה על מה שנתפס כמעשה נסים. מעבר לכך כל הבטחה היא חלקית ותלויה באומר, בנאמר ובשומע.

 

מכאן גם הסיבה השנייה והיא שאלוהים לא רק "מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיהו ו, 3), וכן "לא בשמיים היא" (דברים ל, 12), אלא ניתנה תורה לבני אדם ועכשיו היא כולה בלבך הרוחני ובמוחך היודע. כלומר, כל התשובות כבר מגולמות בגוף השאלות שאני עשוי לכוון עצמי לשאול. על כן, אני מעדיף להתייחס לאמירות הבאות כאל "חומר למחשבה". ירצו, יקבלו אותן. לא ירצו? אולי יקבלו אותן בפעם אחרת ובא לציון גואל. אני מקווה.

 

להלן אמירות אחדות שאני מאמין באמונה שלמה שהן יכולות לסייע במעט או בהרבה. אלו דברים שראוי לנו לומר לעצמנו או לאחרים והם נועדו לשפר את איכות החיים שלנו ובמקרים רבים לסייע לנו במימוש התוכניות שלנו. חלק מאמירות אלו ודאי ידועות לכם. אנא, גלו סובלנות. גם זו אמירה לעצמה. מה פירוש כל הדברים הללו? הפירוש מגולם באמירות עצמן.

 

על כן האמירה הראשונה היא אישית ממני אליכם: "אנא, וותרו על השאלה: מה הוא רוצה מהחיים שלנו? ובכלל, למה הוא מתכוון?! ובואו מיד אל השאלה הממשית: מה משמעות הדברים הללו עבורי?"

 

עוד דבר אחד בלבד:

כל עוד אנו פועלים על פי התקווה לשיפור עצמנו, אנו הולכים ומשתפרים בסבירות מתקבלת על הדעת.

 

- "כן!" (לעולם אין להקטין בחשיבותה של זו ויש להרבות באמירתה של מילה זו).

- "סוף סוף אני הולך לעשות את מה שרציתי לעשות מזה זמן רב".

- "סליחה, טעיתי. זו הייתה הטעות שלי. אני מתנצל".

- "את טובה!"  /  - "אתה טוב!"

- "חשוב לי לדעת מה אחרים חושבים עלי".

- "אם הם חושבים עלי טובות, אני שמח. אם הם מבקרים אותי, אני נפגע".

- "הביקורת פגעה בי. אני לא מכחיש זאת. אני לא יכול להכחיש זאת. אני לא רוצה להכחיש זאת. אני כועס. נפגעתי והושפלתי. עוד מעט, בעוד חצי שעה, הכעס יירגע מעט ואז אוכל להעביר את האנרגיה הדחוסה בתוך ההשפלה והכעס, אל היצירה הבאה".

- "האם אתה יכול לעזור לי?"  /  - "האם את יכולה לעזור לי?"

- "אני יכול לעזור לך?"  /  - "אני יכולה לעזור לך?"

- "אני הולך לעשות דבר שאף אחד לא רוצה לעשות, פשוט מפני שמישהו חייב לעשות אותו".

- "אני לא מושלם. לעולם לא אהיה מושלם. אבל אני משתדל ככל יכולתי. זו השלמוּת הסבירה שלי".

- "זה לא התפקיד הרשמי שלי לעשות את הפעולה המסוימת הזאת, אבל אני עושה אותה בשמחה".

- "זה היה מאד ילדותי מה שעשינו ואני מקווה שנוכל לחזור ולעשות זאת שוב בקרוב".

 

באהבה,

אמיר

לאיגרת השבועית של 2014 . 12 . 18