הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


על עשיית סרטים מתוך כוונה אמנותית לא מסחרית – קלאסי:


לאיגרת השבועית של 2014 . 9 . 2