הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


הגלים אוצרים בתוכם סערות מוות.

הגלים מושכים אל קרבם כל בינה אנושית מיוסרת,

מאיימים לבלוע, לעכל בקצפם.

 

אני מתבונן, נמשך בין זנבות כלבים ובני אדם הנסים על נפשם.

החול מרתק את צילי אל הקרקע.

הכניסה אסורה, אך לא אל המים.

 

הגלים אוצרים בתוכם סערות מוות, צילי בוחר בנתיב אחר.

בין עדשת מצלמה מתקתקת לעורב מנקר פגרים,

צרוב בי סימן דרך. אך שמור נפשך מהסלעים.

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 20