הצטרפו לאיגרת השבועית

מתח קל? קחו נשימת אנחה גדולה וטובה וסיימו באנחה קורעת לב. עדיין יש מתח? קחו שוב נשימה אנחה. זה עובד!


רצף מונולוגים ודיאלוגים מתחברים למחזה. יצירתם של בוגרי תיאטרון החדר.

האירוע התקיים בתיאטרון החדר, ביום 23.7.2013, ובתיאטרון יפו ביום 30.7.2013.

בכל שבוע אנו מביאים קטע מתוך הערב.

 

11. רכבת מרכז

כתיבה: דניאל לבנון. משחק: לי ים תירוש – א, דניאל לבנון - ב.

(מתקרבים זה אל זה למרחק נשימה והדיאלוג כולו מתנהל בצעקות)

 

א: סליחה אדוני, אתה יודע איפה זה רכבת מרכז?

ב: מה? לא הבנתי.

א: סליחה? לא, לא שמעתי, אני לא שומע טוב.

ב: לא הבנתי מה אמרת.

א: לא שמעתי. מה לא הבנת?

ב: לא הבנתי מה אמרת כשלא שמעת אותי!

א: סליחה, אדוני, אין צורך לצעוק!

ב: אבל אמרת שאתה לא שומע טוב.

א: נכון, אני לא שומע כל כך טוב.

ב: אם כן אדוני, מה לא שמעת?

א: לא שמעתי מה לא הבנת, קצת לפני שלא שמעתי אותך.

ב: אה! ובכן, הדבר פשוט, אני לא הבנתי מה אמרת, קצת לפני שלא שמעת אותי לא מבין אותך.

א: אכן, הדבר פשוט כשחושבים עליו בצורה הזאת!

ב: פשוט הוא אפילו מאוד.

א: אקסיומטי כמעט.

ב: רק בארץ באמת מבינים אחד את השני, בגולה זה לא היה אפשר.

א: אין ספק, הם שם יכולים להתווכח, שעות!

ב: בלי סוף.

א: על כלום!

(שתיקה. מרוצים מעצמם)

ב: תענוג לשוחח איתך אדוני, וגם נעים להכיר!

א: בהחלט, גם אותך, גם אותך! צר לי רק שאני חייב לרוץ.

ב: כן. גם אני. אשתי מחכה לי ברכבת מרכז ולא ארצה לאחר.

א: סליחה, לא שמעתי.

ב: אני מתנצל, אני באמת ממהר, להתראות!

(ב' יוצא)

א: איש חביב. (הולך בכיוון נגדי, צועק לכיוון של אדם לא נראה)

סליחה אדוני!... סליחה?!, איפה זה!... איפה זה רכבת מרכז!... אדוני!...

(א' יוצא)

לאיגרת השבועית של 2013 . 10 . 24