הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


(קטעים מתוך עבודת המחקר של טאל לוי, אמנית מופיעה ומטפלת בתנועה, בוגרת תיאטרון החדר, הבוחנת את הערך התרפויטי המוסף שב"שיטת אוריין - המעגל הפתוח", בעבודה עם אמנים מופיעים. מנחת התזה: ד"ר אסתר הס, מכללת לסלי, נובמבר 2012. מעת לעת נביא קטעים מתוך עבודת המחקר)

 

שאלות המחקר (מחקר השוואתי)

 

1. בהיותה שיטה לא קונבנציונאלית, האם "שיטת אוריין - המעגל הפתוח" יכולה להיחשב כשיטת טיפול?

 

2. אם כן, מהם הערכים התרפויטיים ששיטה זאת משיגה?

 

3. מהן ההסתייגויות משימוש טיפולי בגישה שאינה קונבנציונאלית?

 

4. אילו ערכים נוספים משיגה השיטה?

 

בעבודתי אחקור את השיטה על-פי פרמטרים מן המקורות התיאורטיים על ההשפעות התרפויטיות של האמנויות השונות, ועל אופני הטיפול בהבעה וביצירה. היצירה העצמית היא יצירה סובייקטיבית שנותנת ביטוי לחוויה האישית הכוללת שלי, ולכן הדברים העולים במהלך העבודה בשיטה יכולים להיתפס כטיפול דינאמי. באמצעות ממצאיי אבחן כיצד השיטה של תיאטרון החדר היא כלי להעשרת ההבנה הדינאמית.

 

התהליך בשיטה, בייחוד כאשר הוא מתבצע בפגישות אישיות, מזכיר במידה רבה את המתרחש בטיפול הפסיכו-דינאמי בכלל, ובתרפיות בהבעה וביצירה בפרט. תחילת הטיפול, מרגע שיחת הטלפון הראשונה; פגישת ההיכרות, שכמוה כ"אינטייק"; הסֵטינג הקבוע בתקופה ממושכת; העבודה לקראת חשיפת התת-מודע לשם תהליכי יצירה, שכמוה כברית הטיפולית; נושא ההתנגדות המטופל בדרכים שונות, שהוא מהותי גם בשיטות התרפיה השונות וגם בעבודת האמן או האמנית המופיעים.

 

ההתנסויות בשיטה מתחברות לתיאוריות ידועות, כמו האסוציאציות החופשיות של פרויד והעבודה עם חלומות לשם הגעה לתובנות או לשם יצירה, אשר יונג מדבר בשבחה. לשיטת המעגל הפתוח מאפיינים המזכירים את מאפייני התרפיה בתנועה, בהם היחס לנשימה, לתחושות, למחשבות ולרגשות שעולים. יש בשיטה התנסויות המזכירות את התיאוריות של גישת הגשטלט, הדרמה-תרפיה והפסיכודרמה, כמו גם את ההיבטים הטיפוליים שביצירה בפני עצמה.

 

הנחת היסוד שלי במחקר היא שבעֵת לימוד השיטה לצורך שיפור המופע הבימתי, זוכה האדם המתנסה לערכים תרפויטיים נוספים. הערכים הללו באים לידי ביטוי בממד הפסיכו-דינאמי, בממד האישי-התפתחותי, בממד הבימתי, ובערכים שמתקבלים מן העבודה הקבוצתית. הנחתי היא שאצל האדם המתנסה בשיטה נוצר חיבור פסיכו-פיזי משמעותי, שמקביל לטיפולים רגשיים אחרים, במיוחד לתחומי הטיפול בהבעה וביצירה...

 

(עמ' 6 בתזה. המשך יבוא)

לאיגרת השבועית של 2013 . 10 . 24