הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


מצב צבירה דומם וקר

ניכור על פני האדמה

עלייה ביוקר המחייה

טיפוח מרצון של השפלה

 

השניים מתו בעודם בחיים

מתים מהלכים מתים ליפול

שקר קטן מחזיק שקר גדול

שקר הירח הקטן לאוהבים

 

חומר סינטטי משתלט

תוכן קריטי מתרוקן

צורה חלולה עומדת

על תילה מתערטלת

 

עיניים נישאות אליה

ושום דבר לא נוגע

לא מעיר דובים מתים

מתים יושבים מתים הולכים

 

מתים מוחאים כפיים

מתים מנויים בהנחה

מתים לכל עת ומועד

מתים לכל המשפחה

 

בגופותיהם מזינים תולעים

תולעים מזינות נחשים

מתים לא קמים

לא לפני

שנדלק האור.

לאיגרת השבועית של 2013 . 9 . 18