הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


...כאשר יודע אני באילו ייסורי שאול נתייסרתי על-מנת לבצע אותו מעשה, וכיצד עלה בידי להוליך שולל, בקלות רבה, כן, את בעלות-הברית, ראשי מדינות אירופה, מפקדי הרייך, את העם הגרמני כולו... כאשר יודע אני כי בכל רחבי הגלובוס, מאז אותו אביב מר של סוף אפריל, אלף תשע מאות ארבעים וחמש, נחשב אני בעיני עולם ומלואו כְּמֵת!... ("היטלר, הוידוי האחרון".

מחזה: טובה רוגל ואמיר אוריין.

בימוי: אבי גיבסון בר-אל ואמיר אוריין.

משחק: אמיר אוריין)

ההצגה הבאה: יום ו', 19.7.2013, בשעה 14:00, בחדר, טל': 03-5171818.

לאיגרת השבועית של 2013 . 7 . 4