הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


תעודה. מונולוג. סיפורו האישי של שמוליק קלדרון ממלחמת יום הכיפורים. בשנת 1973 משחק שמוליק קלדרון תפקיד של חייל בשם יונתן במחזה "טיפולים אחרונים" בתיאטרון חיפה. כעבור ימים מספר פורצת מלחמת יום הכיפורים ושמוליק פוגש בשדה הקרב חייל בשם יונתן. (1 ש')

(הסרט ניתן לצפייה כאן עד 1.7.2013 בלבד)

לאיגרת השבועית של 2013 . 6 . 27