הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


הסרט  ייגזר  ממש  עכשיו

פתח  גדול  ייפער

להמון  משולהב  רוקע 

דורך  חסר  סבלנות בבטון 

בקומה  מעל  יישבו  משוררים

עם  דף  גדול  והרבה  עפרונות

מישהו  יצעק: גברת  את  שמנה

לעולם  לא  תעברי  בדלת

בטיפוף  קל  יתכנסו

תמימי  דעים  שפתיהם  רפות

לחיים  ארוכים  יזכו  הכול

לטופף  יחדיו  בדרך

שלא  תיגמר  לעולם

לאיגרת השבועית של 2010 . 10 . 21