הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


וינסטון סמית: הוא למד

בצבא הוא למד שהפתרון הסופי, לאחר שכל הפתרונות החוקיים כשלו, הוא הריגה ווידוא הריגה. הוא היה חייל טוב, חייל בצבא ה-הגנה. כי אם הניחו לו לשאת נשק גם באזרחות הרי גמרו בדעתם שהאיש שפוי בדעתו. על כן, לאחר שכל הפתרונות הפיננסיים שלו כשלו הוא ביצע הריגה ווידוא הריגה בזולתו, כי כך למד, וביצע הריגה בעצמו, כי הזעם וחוסר האונים כיוונו אותו אל מה שלמד. עכשיו הם שואלים: איך הגענו למצב הזה? וראש הממשלה אומר: פיגוע. כך סגנונו של ראש ממשלתנו.
כמו במקרים דומים אחרים, בעוד יום או יומיים,תציג אותו התיקשורת המרכזית כמטורף. אם הוא מטורף, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על השלטון הישראלי, שהתנהגותו יכולה בהחלט להיות מוגדרת כמטורפת.

(וינסטון סמית)

-------------- -------------- --------------

וְתַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ

(תפילה זכה, מחזור יום הכיפורים)

-------------- -------------- --------------

"ברצוני לאמץ את כולכם אל לבי ולומר לכם

כי הדבר אשר הכתיב את בואי למקום זה,

הוא הרגש הטהור והאציל של בן גזע נבחר,

אל בני גזע נבחר".

(היטלר, "הוידוי האחרון של אדולף היטלר")

--------------

"אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה לדבר
אבל לא על כל מה שאתה רוצה לדבר".

(פאולינה, "העלמה והמוות")

--------------

קטן זה יפה.

אינטימי זה נכון.

(אינטימיזציה של האירוע האמנותי)

-------------- -------------- --------------

הטלוויזיה החברתית

סרטונים ומבזקים   

(אהוד שם טוב, 052.5433100)

לאיגרת השבועית של 2013 . 5 . 23