הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


לוּ הייתי אני הַיַלדה המנגֶנת

לו הייתי אני הַיַלדה המנגנת בְּכינור

ומֶתֶק שפתַיים לה

 

תעלוּמות נפשָה

כי חָדרוּ מיתרֶיה אֶל קֶבֶר אִמָה

כי עָלו ניגונים וחָרטו בה

אהבה על לִבָּה

 

לו הייתי אני הילדה השׂמֵחה

לו הייתי אני מנגנת מֵיתְרֵי אהבה

לוּ אני כינור.


(בילי לרנר, משוררת)

לאיגרת השבועית של 2013 . 4 . 4