הצטרפו לאיגרת השבועית

אם יש לך מחמאה לומר למישהו, אמור אותה עכשיו. אם אין לך מחמאה - חפש, מצא ואמור אותה.


Read this first, then watch the video below.

It is interesting to note the following in the family tree of Kate Middleton wife of Prince William:

Kate's mother is Carol Middleton, daughter of Ronald Goldsmith and Dorothy Harrison (both Jews). The parents of Dorothy Harrison are Robert Harrison and Elizabeth Temple )both Jews), The latter a descendant of the Myers family, English Jews in the 19th century.

Bottom line: Princess Kate is a Jew on her matriarchal side, and as a consequence, the future king of England will be a Jew according to Jewish law and tradition. Fancy that!

)send by: Haya Norber)אפרת

אפרת דרכי, בוגרת החדר, בקליפ חדש

Brownies - Midnight Highway - Official video

לאיגרת השבועית של 2013 . 2 . 21