הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


נמסר לנו ממקור מהימן שבמקום כלשהו בתקשורת נאמר שההצגה "היטלר"

מעוררת גלים גבוהים בקהל. אנשים צועקים ומתווכחים עליה ויש הדורשים להורידה מהבמה.

הללויה! לו כך יהי!

לצערנו עלינו להודיע שההודעות הללו היו מוקדמות מדי.
לא היו דברים מעולם, כלומר: להד"ם.

אילו היו דברים אלו מתרחשים באמת, היינו שמחים להודיע על כך בקול תרועה.
להפתעתנו ולשמחתנו, ההצגה "היטלר" דווקא מעוררת גלים של עניין, אהדה ושבחים, לא רק בישראל אלא גם בחו"ל. ערוץ 3 ברדיו הגרמני והעיתון "די וולט", סקרו אותה בהרחבה. ערוץ הטלוויזיה הצרפתי-גרמני "ארטה", הנחשב לערוץ מעולה בענייני תרבות, מתכוון לעשות כתבה על ההצגה. יש עניין גובר והולך בהצגה.

על כל אלו: תודה

והללויה.

לאיגרת השבועית של 2012 . 7 . 5