הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


דנה בנטוב: והנה הגשם בא

והנה הגשם בא בלי דעת כלל
שזהו רצונך כותב עצמו טיפה
אחר טיפה באדמה לומר חשת
עצמך ניפרדת זו לא תחושת אמת
הנה אנו אחד.

(דנה בנטוב, משוררת, מנחת יוגה)

לאיגרת השבועית של 2012 . 1 . 12