הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר הוא בשבילי ארגז הכלים לחיים" (עינת ויצמן, שחקנית ובמאית, בוגרת תיאטרון החדר)


קראתי ב"ישראל היום"

שנתפסת בשוד מזוין

שמעלת

שגנבת

שרצחת זקנה גוססת

אבל שוחררת מחוסר הוכחות.

שפיתית קטין

ואנסת קטינה

שפגעת בשני הולכי רגל

ונמלטת מהמקום.

שהדבקת באיידס פועלת זרה

והכחשת

שפוצצת ראש של גור כלבים

ואווז,

ומסרת לידי המשטרה שב"ח

שהסתתר.

שבעטת בערבי שלא מצא חן בעיניך

וסטרת לזונה רוסיה

שסירבה למצוץ לך,

השתנת לתוך סל המצרכים שלה

ואמרת לה שתחזור לרוסיה.

שהופעת בטלוויזיה וזכית לתהילה

שילדה קטנה ביקשה חתימה

ואתה ביקשת תשלום עבור זה.

לאיגרת השבועית של 2010 . 9 . 7