הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


על הצלחה. (העברה: נוני טל)

לאיגרת השבועית של 2010 . 11 . 18