הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


מונודיא 2013 – ערב מונולוגים-דיאלוגים מתחברים למחזה.

קטע מס. 6: חולה

כתבה: שרון שלומי.

ביימה: מיכל שמש.

משחק: אושרית יפה.

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 27