הצטרפו לאיגרת השבועית

אתה מדבר על העולם, ואני מהרהר לעצמי: מעניין מאד. אתה מדבר על עצמך, ואני מתרגש: עכשיו אני מבין אותך.


ערב מונולוגים-דיאלוגים מתחברים למחזה. קטע מס. 4: תיניקי אותו!

כתבה וביימה: עדי חג'בי.

משחק: אמור דנטי.

לאיגרת השבועית של 2014 . 2 . 13