הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


כן, לעתים מהרהר אני, מוזר...

מה היה קורה אילו הייתה לי אישה המתערבת בעבודתי...   אכן, בר-מזל הייתי...

אינני רוצה להקל ראש בכבודן של נשים, אך אנשים אינטליגנטים ייטיבו לעשות אם ייקחו להם אישה פרימיטיבית...

("היטלר, הוידוי האחרון".

מחזה: טובה רוגל ואמיר אוריין.

בימוי: אבי גיבסון בר-אל ואמיר אוריין.

משחק: אמיר אוריין.

ההצגה הבאה:

יום ו', 30.8.2013, בשעה 14:00
טל': 03-5171818

לאיגרת השבועית של 2013 . 8 . 22